KALİTE YÖNETİM BİRİMİ FAALİYETLERİ

  2017Sağlık Bakanlığı SKS Mevzuat 5.1


Sağlık Bakanlığının 2016 yılı değerlendirmeleri;


Değerlendirilen Toplam standart sayısı

Değerlendirilen Çekirdek standart sayısı

Karşılanmayan Standart Sayısı

Karşılanan Standart Sayısı

2016 Kalite Puanı

68

26

19

49

58,64


Sağlık Bakanlığının 2017 yılı değerlendirmeleri;


Değerlendirilen Toplam standart sayısı

Değerlendirilen Çekirdek standart sayısı

Karşılanmayan Standart Sayısı

Karşılanan Standart Sayısı

2017 Kalite Puanı

95

49

4

91

79,942017 yılında hayata geçirilen düzenlemeler; 1.       DOKÜMAN YÖNETIM SISTEMI, SAĞLIK BAKANLIĞININ YAYINLAMIŞ OLDUĞU DOKÜMAN YÖNETIM REHBERINE UYGUN OLACAK ŞEKILDE YENIDEN DÜZENLENMIŞ VE ‘’DOKÜMAN TAKIP PROGRAMI’’ KURGULANARAK, 595 DOKÜMAN GÜNCELLENMIŞ VEYA YENIDEN HAZIRLANMIŞTIR. HASTANE DOKÜMANLARININ %20’SI TAMAMLANARAK KAYIT ALTINA ALINMIŞTIR. 2018 YILINDA DOKÜMAN YÖNETIM ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDIR.
 2.       BIRIMLERIN DÜZENLEMIŞ OLDUĞU EĞITIMLER TEK BIR PLATFORMDA TOPLANARAK YILLIK EĞITIM PLANI HAZIRLANDI. OLUŞTURULAN PROGRAM SAYESINDE; PERSONELIN EĞITIME KATILMA ORANLARI, EĞITIMLERIN PLANLANDIĞI ZAMANDA YAPILMA ORANLARI HESAPLANARAK GEREKLI IYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI YAPILMAKTADIR. HASTANE ÇALIŞAN TÜM PERSONELE YÖNELIK HIZMET IÇI EĞITIM PROGRAMI DÜZENLENEREK, 1326 PERSONEL KATILIMI ILE %88’LIK KATILIM ORANI SAĞLANMIŞTIR.


 3.       DÜZELTICI/ÖNLEYICI FAALIYETLERIN ETKINLIĞINI VE KONTROLÜNÜ SAĞLAMAK AMACI ILE SISTEM INTRANET ORTAMINDA KURGULANDI. OLUŞTURULAN PROGRAM SAYESINDE BILDIRIMLERIN NE ZAMAN VE KIM TARAFINDAN YAPILDIĞI BUNUN YANI SIRA NASIL BIR ÇÖZÜM YOLU BULUNDUĞU KAYIT ALTINA ALINMASI VE KALITE YÖNETIM BIRIMINDE MUHAFAZA EDILMESINE YÖNELIK DÜZENLEMELER YAPILDI. DÖF’LERIN KAPATILMA ORANLARI 3 AYLIK PERIYOTLARDA ANALIZ EDILMEKTEDIR. KALITE YÖNETIM BIRIMINE 2017 YILI IÇERISINDE 132 BILDIRIM YAPILMIŞ 53 TANESI ÇÖZÜME KAVUŞTURULARAK KALICI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.


4.   HASTA GÜVENLIĞI, ÇALIŞAN GÜVENLIĞI, İLAÇ HATALARI, LABORATUVAR HATALARI, CERRAHI HATALARA YÖNELIK RAMAK KALA VE GERÇEKLEŞEN OLAYLARIN BILDIRILEBILECEĞI, GÜVENLIK RAPORLAMA SISTEMI KURGULANARAK INTRANET ORTAMINDA DÜZENLENMESI SAĞLANDI. 2017 YILINDA 550 BILDIRIM YAPILMIŞTIR. BU ALANA YAPILAN BILDIRIMLER ANALIZ EDILEREK ILGILI KOMITE VE EKIPLERDE GÖRÜŞÜLMÜŞ VE ÜST YÖNETIME ANALIZ SONUÇLARINA ILIŞKIN BILGILENDIRME YAPILMIŞTIR. 5.       2017 YILI IÇERISINDE 895 PERSONEL ANKETI 1100 HASTA ANKETI (ACIL SERVIS, AYAKTAN HASTA, YATAN HASTA) DÜZENLENMIŞTIR. ANKET SONUÇLARI ILGILI EKIP VE KOMITELERDE GÖRÜŞÜLEREK IYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR. ÇALIŞAN VE HASTA MEMNUNIYET ORANLARI 3 AYLIK PERIYOTLARDA ANALIZ EDILEREK SAĞLIK BAKANLIĞI KKS SISTEMINE GIRIŞLERI YAPILMAKTADIR.


 6.       HASTANE IÇERISINDE 15 AYRI NOKTADA ŞIKAYET/ÖNERI KUTULARI KONUMLANDIRILMIŞTIR. BU ALANLARDA YAPILAN BILDIRIM DEĞERLENDIRMELERI AYLIK PERIYOTLARDA ÖNERI/ŞIKÂYET EKIBI TARAFINDAN DEĞERLENDIRILMEKTE IYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI DÜZENLENMEKTEDIR. İLETIŞIM BILGILERI BULUNAN BILDIRIMLERE ILIŞKIN MESAJ YOLU ILE            DÖNÜŞ YAPILMAKTADIR.
 7.       HASTANE GENELINDE MEVZUATLA ILIŞKILI TÜM SÜREÇLERIN, ILGILI BIRIM SORUMLULARI ILE GÖRÜŞÜLEREK ORTAK FIKIRLERE YÖNELIK TOPLANTILAR DÜZENLENMEKTEDIR. KALITE YÖNETIM BIRIMI PROGRAMINDA 2017 YILINDA 22 AYRI KONU BAŞLIĞI IÇERIKLI 117 TOPLANTI DÜZENLENMIŞTIR. 2018 YILINDA TOPLANTI SAYISININ >250 OLMASI PLANLANMAKTADIR.


 8.       SAĞLIK BAKANLIĞI KURUMSAL KALITE SISTEMI YÖNETIMINDE BAŞLATILAN, HASTANEDE ÖLÇÜM SISTEMATIĞI VE KÜLTÜRÜNÜ GELIŞTIRMEK, ULUSLARARASI ALANDA KULLANILAN ORTAK GÖSTERGELERI TAKIP ETMEK SURETIYLE, KALITENIN SÜREKLI GELIŞTIRILMESINE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA ‘’GÖSTERGE YÖNETIM SISTEMI KURULMUŞTUR. 2017 YILI IÇERISINDE 98 GÖSTERGE VE 117 ALT GÖSTERGE BELIRLENEREK GÖSTERGE KARTLARI HAZIRLANMIŞ, VERILER TOPLANARAK ILGILI KOMITELERDE GÖRÜŞÜLMESI SAĞLANARAK IYILEŞTIRME ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR. 2018 YILI IÇERISINDE GÖSTERGE SAYISININ ARTTIRILMASI VE GÖSTERGE SORUMLULARI BELIRLENEREK ILGILI BIRIMLERDE, TOPLANTILAR DÜZENLEMEK SURETIYLE, ALINACAK KARARLARIN ETKINLIĞININ ARTTIRILMASI HEDEFLENMEKTEDIR.


 9.       KALITE YÖNETIM BIRIMI ÇALIŞMALARI, DOKÜMAN YÖNETIMI, CIHAZ YÖNETIMI, ANKET YÖNETIMI, ACIL DURUM YÖNETIMI, RISK YÖNETIMI GIBI… KONULARIN ILGILI PERSONEL VE BIRIMLERLE PAYLAŞIMININ SAĞLANMASI AMACIYLA HKYB.CBU.EDU.TR SADECE KURUM IÇINDE ULAŞILABILECEK DIŞ ORTAMA KAPALI INTRANET SISTEMI HAZIRLANARAK KULLANIMA SUNULMUŞTUR. 2018 YILI IÇERISINDE KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI  PLANLANMAKTADIR.

 10.       HASTA BAKIMINA YÖNELIK MEVZUAT DEĞERLENDIRMESI YAPILARAK, HASTANIN ILK YATIŞINDA DOLDURULMASI GEREKEN FORMLARIN STANDARTLARI BELIRLENEREK, HASTANE MATBAA ODASINDA HAZIRLANARAK ILGILI KLINIKLERE GÖNDERILMESI SAĞLANMIŞ VE HEMŞIRE DOSYA HAZIRLAMA IŞ YÜKÜ ORTADAN KALDIRILARAK, FORM IÇERIKLERININ ETKIN DOLDURULMASI SAĞLANMIŞTIR. 11.       HEMŞIRELIK TANILAMA SÜRECINE ILIŞKIN 0-18 VE 18+ YAŞ GRUPLARINA AYRI PLANLANMAK SURETIYLE FORMLAR GÜNCELLENMIŞ HASTANEMIZE ÖZGÜ VE MEVZUATA UYGUN DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR.
 12.       HASTALARIMIZIN ILK YATIŞLARINDA; İTAKI VE BRADEN SKALALARI KULLANILARAK DÜŞME RISKI DEĞERLENDIRMESI, BRADEN BASINÇ YARALANMASI SKALASI KULLANILARAK BASINÇ YARASI RISKI, NRS 2002 SKALASI KULLANILARAK NUTRISYONEL (BESLENME) DESTEK IHTIYAÇLARI BELIRLENEREK TEDAVI SÜRECINE HEMŞIRELIK KATILIMININ NITELIĞI KAYIT ALTINA ALINMIŞ OLMAKTADIR.


 13.       HASTALARIMIZIN ILK YATIŞLARINDA YUKARIDA BELIRTILEN RISKLERDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK HEMŞIRELIK BAKIM PLANI MEVZUATA UYGUN ŞEKILDE HAZIRLANMAKTA, BU PLANA YÖNELIK HEDEFLER, GIRIŞIMLER VE UYGULAMALAR VE DEĞERLENDIRME KAYITLARI TUTULARAK HEMŞIRELERIMIZIN TEDAVI SÜRECINE KATILIMININ ETKINLIĞI ARTTIRILMAKTADIR. 14.       CERRAHI KLINIKLERIMIZDE SAĞLIK BAKANLIĞININ YAYINLAMIŞ OLDUĞU AMELIYAT ÖNCESI VE SONRASI HEMŞIRELIK SÜRECINE UYGUN OLARAK FORM TASARLANMIŞ, AMELIYAT SÜRECININ 5 AYRI DÖNEMI KONTROL ALTINA ALINMAKTADIR.

 15.       HASTANE GENELINDE KONUMLANDIRILAN ACIL ARABALARININ STANDARDIZASYONU SAĞLANMIŞTIR. Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik