GB.KY.01 DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET (DÖF) SONUÇLANDIRMA ORANI

GB.KY.02 DOKÜMAN YÖNETİMİ BİRİMİNDE HAZIRLANAN DOSYA SAYISI

GB.AD.01 EKSİKSİZ DOLDURULAN MAVİ KOD OLAY FORMU

GB.AD.02 EKSİKSİZ DOLDURULAN BEYAZ KOD OLAY FORMU

GB.AD.03 EKSİKSİZ DOLDURULAN PEMBE KOD OLAY FORMU ORANI

GB.AD.04 MAVİ KODDA OLAY YERİNE ORTALAMA ULAŞMA SÜRESİ

GB.EY.01 PERSONELİN EĞİTİMLERE KATILMA ORANI

GB.EY.02 PLANLANAN EĞİTİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLME ORANI

GB.HD.01 HASTA MEMNUNİYET ORANI

GB.SÇ.01 ÇALIŞAN MEMNUNİYET ORANI

GB.SÇ.01.01 PERSONEL YEMEK ANKETİ MEMNUNİYET ORANI

GB.SÇ.01.02 DOKTOR MEMNUNİYET ORANI

GB.SÇ.01.03 HEMŞİRE MEMNUNİYET ORANI

GB.SÇ.01.04 TEKNİSYEN MEMNUNİYET ORANI

GB.SÇ.01.05 SEKRETER MEMNUNİYET ORANI

GB.SÇ.01.06 TEMİZLİK PERSONELİ MEMNUNİYET ORANI

GB.SÇ.02 ÇALIŞANLARA YÖNELİK ŞİDDET OLAY SAYISI

GB.SÇ.03 KAN VE VÜCUT SIVILARINA MARUZ KALMA ORANI

GB.SÇ.04 KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMA ORANI

GB.SÇ.05 PERSONEL DEVİR HIZI

GB.SÇ.05.01 DOKTOR BÖLÜM DEĞİŞTİRME ORANI

GB.SÇ.05.02 TEKNİSYEN BÖLÜM DEĞİŞTİRME ORANI

GB.SÇ.05.03 SEKRETER BÖLÜM DEĞİŞTİRME ORANI

GB.SÇ.05.04 TEMİZLİK PERSONELİ BÖLÜM DEĞİŞTİRME ORANI

GB.SÇ.06 MESLEKİ EĞİTİMİNE UYGUN BÖLÜMDE ÇALIŞMAYAN PERSONEL ORANI

GB.SÇ.07 ÇALIŞANLARA YÖNELİK SAĞLIK TARAMALARININ TAMAMLANMA ORANI

GB.SÇ.08 HEMŞİRE BÖLÜM DEĞİŞTİRME ORANI

GB.HB.01 DÜŞEN HASTA ORANI

GB.HB.02 POSTOPERATİF SOLUNUM YETMEZLİĞİ ORANI

GB.İY.01 İLAÇ HATALARININ GERÇEKLEŞME SAYISI

GB.EN.01 EL HİJYENİ UYUMU

GB.EN.02 SANTRAL VENÖZ KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU

GB.EN.03 ÜRİNER KATETER İLİŞKİLİ ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONU

GB.EN.04 VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ/VENTİLATÖR İLİŞKİLİ OLAY

GB.EN.05 UMBLİKAL KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU

GB.EN.06 PROSEDÜR BAZINDA CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONU HIZI

GB.EN.07 CERRAHİ PROFİLAKSİ UYGUN ANTİBİYOTİK KULLANIM ORANI

GB.TH.01 İMHA EDİLEN KAN ORANI

GB.RG.01 KONTRAST MADDE İLE ÇEKİLEN TOMOGRAFİ ORANI

GB.RG.02 TEKRARLANAN RÖNTGEN ÇEKİM SAYISI

GB.AS.01 ACİL SERVİSE YENİDEN BAŞVURU ORANI

GB.AS.02 ACİL SERVİSTE ORTALAMA MÜŞAHEDE SÜRESİ

GB.AS.03 KONSÜLTAN HEKİMİN ACİL SERVİSE ORTALAMA ULAŞMA SÜRESİ

GB.AS.04 HASTA SEVK ORANI

GB.AH.01 AMELİYATHANEYE PLANLANMAMIŞ GERİ DÖNÜŞ ORANI

GB.AH.02 GÜVENLİ CERRAHİ KONTROL LİSTESİ KULLANIM ORANI

GB.AH.03 CERRAHİ OPERASYONLARDA GÖRÜLEN ANESTEZİ KOMPLİKASYON ORANI

GB.YB.01 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE BASI ÜLSERİ ORANI

GB.YB.02 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE MORTALİTE ORANI

GB.YB.03 YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YENİDEN YATIŞ ORANI

GB.YD.01 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ MORTALİTE ORANI

GB.DH.01 SEZARYEN ORANI

GB.DH.02 DÜŞÜK RİSKE SAHİP İLK DOĞUM YAPAN KADINLARDA SEZARYEN ORANI

GB.DH.03 SEZARYEN SONRASI DERİN VEN TROMBOZU (DVT) PROFİLAKSİSİNİN UYGULANMA ORANI

GB.DH.04 ENSTRÜMANLI VAJİNAL DOĞUMLARDA OBSTETRİK TRAVMA ORANI

GB.DH.05 ENSTRÜMANSIZ VAJİNAL DOĞUMLARDA OBSTETRİK TRAVMA ORANI

GB.DH.06 GÜVENLİ DOĞUM KONTROL LİSTESİ KULLANIM ORANI

GB.Dİ.01 SAF SU ÖRNEKLERİNDE MİKROBİYOLOJİK ANALİZLERİN ZAMANINDA YAPILMA ORANI

GB.Dİ.02 HEMODİYALİZ HASTALARINDA KT/V VEYA URR DEĞERİ 1,2’DEN DÜŞÜK OLAN HASTA ORANI

GB.Dİ.03 PERİTON DİYALİZİ YAPILAN HASTALARDA TOTAL KT/V VEYA URR DEĞERİ 1,7’ DEN DÜŞÜK HASTA ORANI

GB.Dİ.04 SERUM FERRİTİN DÜZEYİ 100-800 NG-ML ARASINDA OLAN HASTA ORANI

GB.Dİ.05 SERUM FOSFOR DÜZEYİ 5,5 MG-DL'NİN ÜSTÜNDE OLAN HASTA ORANI

GB.Dİ.06 ALBÜMİN DÜZEYLERİ 3,5G-DL'NİN ALTINDA OLAN HASTA ORANI

GB.Dİ.07 SERUM DÜZELTİLMİŞ KALSİYUM DÜZEYİ 8,4-9,5 MG-DL ARASINDA OLAN HASTA ORANI

GB.Dİ.08 CAXP DÜZEYİ 55'İN ALTINDA OLAN HASTA ORANI

GB.Dİ.09 ORTALAMA HEMODİYALİZ SÜRESİ

GB.Dİ.10 ERİTROPOETİN KULLANIM ORANI

GB.Dİ.11 ORTALAMA HB DÜZEYİ 10-13 MG-DL ARASINDA OLAN HASTA ORANI

GB.Dİ.12 HBSAG (+) HASTA ORANI

GB.Dİ.13 ANTİ-HCV (+) HASTA ORANI

GB.Dİ.14 KALICI KATETERLİ HASTA ORANI

GB.Dİ.15 KALICI KATETERLİ HASTALARDA KATETER ENFEKSİYONU GELİŞEN HASTA ORANI

GB.Dİ.16 GEÇİCİ KATETERLİ HASTALARDA KATETER ENFEKSİYONU GELİŞEN HASTA ORANI

GB.Dİ.17 SANTRAL VENÖZ KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONU ORANI

GB.Dİ.18 MORTALİTE ORANI

GB.Dİ.19 GEREKLİ LABORATUVAR TESTLERİNİN EKSİKSİZ OLARAK YAPILMA ORANI

GB.BL.01 BİYOKİMYA LABORATUVAR TESTLERİNDE REDDEDİLEN NUMUNE ORANI

GB.BL.02 BİYOKİMYA LABORATUVARINDA KAYBOLAN NUMUNE ORANI

GB.BL.03 BİYOKİMYA LABORATUVARI İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI

GB.BL.04 BİYOKİMYA LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI

GB.BL.05 BİYOKİMYA LABORATUVARINDA ZAMANINDA VERİLMEYEN SONUÇ ORANI

GB.ML.01 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR TESTLERİNDE REDDEDİLEN NUMUNE ORANI

GB.ML.02 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA KAYBOLAN NUMUNE ORANI

GB.ML.03 KAN KÜLTÜRLERİNDE KONTAMİNASYON ORANI

GB.ML.04 İDRAR KÜLTÜRLERİNDE KONTAMİNASYON ORANI

GB.ML.05 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI

GB.ML.06 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI DIŞ KALİTE KONTROL ÇALIŞMALARINDA UYGUNSUZLUK SAYISI

GB.ML.07 KAN KÜLTÜRLERİNDE DİREK GRAM BOYAMA VE SON İDENTİFİKASYON UYUM ORANI

GB.ML.08 MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARINDA ZAMANINDA VERİLMEYEN SONUÇ ORANI

GB.PL.01 UYGUN OLMAYAN PATOLOJİK MATERYAL ORANI

GB.PL.02 PATOLOJİ LABORATUVARINDA KAYBOLAN NUMUNE ORANI

GB.PL.03 YETERSİZ SİTOLOJİK MATERYAL ORANI

GB.BY.01 TEKNİK BİRİMİN HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) ARIZALARINA ORTALAMA MÜDAHALE SÜRESİ

GB.BY.02 HBYS’NİN DEVRE DIŞI KALDIĞI SÜRE

GB.TA.01 EKSİKSİZ HASTA DOSYASI ORANI

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik