TALİMATLAR

     KALİTE YÖNETİMİ

 • KY.TL.03 ACİL DURUM ve AFET YÖNETİMİ EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.04 ATIK YÖNETİM EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.05 BİLGİ GÜVENLİĞİ ve HBYS EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.06 DOKU ve ORGAN BAĞIŞI EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.07 HASTA DOSYASI STANDARTLARI EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.08 HASTANE BİNA TURU EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.09 İLAÇ YÖNETİM EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.10 NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.11 ÖNERİ ve ŞİKÂYET DEĞERLENDİRME EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.12 ÖZ DEĞERLENDİRME EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.13 STOK YÖNETİM EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.14 TIBBİ CİHAZ YÖNETİM EKİBİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.15 ÇALIŞAN SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.16 EĞİTİM KOMİTESİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.17 HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.18 TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ GÖREV ALANI
 • KY.TL.19 KOMİTE GÖREV ALANI
 • KY.TL.20 KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME KOMİTESİ GÖREV ALANI 
 • KY.TL.21 KALİTE KOMİSYON EKİBİ GÖREV ALANI

 •      DOKÜMAN YÖNETİMİ

       ACİL DURUM ve AFET YÖNETİMİ

       HASTA DENEYİMİ

       HASTA BAKIMI

 • HB.TL.01 YATAKLI SERVİSLER HASTA/HASTA YAKINI BÖLÜME UYUMU TALİMATI
 • HB.TL.02 NÖBETÇİ HEMŞİRE ÇALIŞMA TALİMATI
 • HB.TL.03 TABURCULUK EĞİTİMİ TALİMATI
 • HB.TL.04 HASTA KİMLİK DOĞRULAMA TALİMATI
 • HB.TL.05 ACİL ARABASI KULLANIM ve DÜZEN TALİMATI
 • HB.TL.06 KISITLAMA ALTINDAKI HASTANIN BAKIM ve DEĞERLENDİRME TALİMATI
 • HB.TL.07 AĞIZ BAKIM TALİMATLARI
 • HB.TL.08 BASI YARASI DEĞERLENDİRME, BAKIM VE ÖNLEME TALİMATI
 • HB.TL.09 HASTALARIN DÜŞME RİSKİ DEĞERLENDİRME TALİMATI
 • HB.TL.10 HASTANIN DEVREDİLMESİ TALİMATI
 • HB.TL.11 HASTANIN GÜVENLİ TAŞINMASI TALİMATI
 • HB.TL.12 HEMŞİRE NÖBET DEVİR TESLİM TALİMATI
 • HB.TL.13 PERİFERİK KATETER UYGULAMA VE BAKIM TALİMATI
 • HB.TL.14 MONİTÖRİZASYON TALİMATI
 • HB.TL.15 AĞRI YÖNETİMİ TALİMATI
 • HB.TL.16 KONSÜLTASYON İSTEMİ ve UYGULAMASI TALİMATI

 •      İLAÇ YÖNETİMİ

       

       ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ

 • EN.TL.01 CERRAHİ EL YIKAMA TALİMATI
 • EN.TL.02 EL HİJYENİ VE ELDİVEN KULLANIMI TALİMATI
 • EN.TL.03 EL HİJYENİ GÖZLEM FORMU KULLANMA ve DEĞERLENDİRME TALİMATI
 • EN.TL.04 İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI
 • EN.TL.05 STERİLİZASYON ve DEZENFEKSİYON TALİMATI
 • EN.TL.06 ENDOSKOPİK CİHAZLARIN DEZENFEKSİYONU VE STERİLİZASYONU TALİMATI
 • EN.TL.07 PERSONEL YARALANMALARI ÖNLEME ve İZLEME TALİMATI
 • EN.TL.08 ÇALIŞMA TALİMATI
 • EN.TL.09 AMELİYATHANE ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI
 • EN.TL.10 CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI ÖNLEME TALİMATI
 • EN.TL.11 DAHİLİYE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
 • EN.TL.12 ANESTEZİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
 • EN.TL.13 KALP DAMAR CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
 • EN.TL.14 CERRAHİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
 • EN.TL.15 KARDİYOLOJİ YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
 • EN.TL.16 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
 • EN.TL.17 HEMODİYALİZ ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROL TALİMATI
 • EN.TL.18 MORG TEMİZLİK TALİMATI
 • EN.TL.19 CERRAHİ PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANMA TALİMATI
 • EN.TL.20 HASTANE TEMİZLİĞİ TALİMATI
 • EN.TL.21 ÇAMAŞIRHANE HİZMETİ TALİMATI
 •       STERİLİZASYON HİZMETLERİ

  SH.TL.01 LÜMENLİ ALETLERİN, YIKAMA, PAKETLEME VE STERİLİZASYON SÜREÇLERİNE YÖNELİK TALİMATI

       TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

 • TH.TL.01 TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA TALİMATI
 • TH.TL.02 AFEREZ ÜNİTESİ ÇALIŞMA TALİMATI
 • TH.TL.03 KAN TRANFÜZYONU DOĞRULAMA TALİMATI
 • TH.TL.04 KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYONU UYGULAMA TALİMATI
 • TH.TL.05 KAN VE KAN BİLEŞENLERİ İMHA TALİMATI
 • TH.TL.06 PLAZMA ŞOKLAMA CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.07 KAN STOK DOLABI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.08 PLAZMA STOK DOLABI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.09 OPTİK SEPARATÖR CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.10 KAN ÇALKALAMA CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.11 AFEREZ CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.12 SOĞUTMALI TORBA SANTRİFÜJ CİHAZI KULLANIM ve BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.13 AFEREZ TOPLAMA CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.14 OTOMATİK PİPETLEME CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.15 PLAZMA ERİTME CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.16 MİKROELİSA CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.17 KAN VE KAN BİLEŞENİ TEMİNİ TALİMATI
 • TH.TL.18 BUZDOLABI KULLANIM TALİMATI
 • TH.TL.19 İNKÜBATÖR CİHAZI KULLANIM VE BAKIM TALİMATI
 • TH.TL.20 PCR CİHAZI KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

 •      ACİL SERVİS


       YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ  Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik