1.ENFEKSİYON

2.PSİKİYATRİ

3.PEDİATRİ

4.KHD

HD.KHD.RB.01 AMELİYAT İLE DOĞUM (SEZARYEN) RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.02 DIŞ GEBELİK AMELİYAT RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.03 GEBELİK TAKİBİ RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.04 JİNEKOLOJİK ONKOLOJİK CERRAHİ GİRİŞİMLER RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.05 METOTREKSAT TEDAVİSİ İÇİN RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.06 PARASENTEZ İŞLEMİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.07 RAHİM AĞZI ÇIKARILMASI (KONİZASYON-LEEP) RIZA BELGESİ 

HD.KHD.RB.08 RAHİM ALINMA AMELİYATI RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.09 RAHİMDEN MYOM ALINMASI (MYOMEKTOMİ) RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.10 TANISAL ERKEN GEBELİK GİRİŞİMLERİ RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.11 TANISAL RAHİM İÇİ GİRİŞİM (KÜRETAJ) RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.12 TANISAL-GİRİŞİMSEL (DİAGNOSTİK-OPERATİF) HİSTERESKOPİ RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.13 TANISAL-GİRİŞİMSEL (DİAGNOSTİK-OPERATİF) LAPAROSKOPİ RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.14 ÜROJİNEKOLOJİK CERRAHİ GİRİŞİMLER RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.15 YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE KISIRLIK (İNFERTİLİTE) TEDAVİLERİ RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.16 YUMURTALIK HASTALIKLARI CERRAHİ TEDAVİSİ RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.17 DOWN SENDROMU RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.18 FETOSİD RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.19 EMBRİYO REDÜKSİYON RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.20 GEBELİK ULTRASONOGRAFİSİ RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.21 İNVAZİV GİRİŞİMLER RIZA BELGESİ

HD.KHD.RB.22 HİSTEROSALPİNGOGRAFİ (HSG) ÖNCESİ BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ

5. GÖĞÜS HASTALIKLARI

HD.GH.RB.01 ALERJİ DERİ (PRICK) TESTİ RIZA BELGESİ

HD.GH.RB.02 SOLUNUM YOLLARININ İNCELENMESİ (BRONKOSKOPİ) RIZA BELGESİ

HD.GH.RB.03 GİRİŞİMSEL OLMAYAN SOLUNUM DESTEĞİ UYGULAMASI İÇİN RIZA BELGESİ

HD.GH.RB.04 AKCİĞER ZARI ÖRNEKLEMESİ (PLEVRA BİYOPSİSİ) İÇİN RIZA BELGESİ

HD.GH.RB.05 Plevral_Kateterizasyon Rıza Belgesi

HD.GH.RB.06 AKCİĞER ZARINDAN SIVI ALMA İŞLEMİ (TORASENTEZ) İÇİN RIZA BELGESİ

HD.GH.RB.07 PIHTI ERİTİCİ (TROMBOLİTİK TEDAVİ) İÇİN  HASTA BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

HD.GH.RB.08 Hasta Rıza Belgesi

HD.GH.RB.09 HAVAYOLLARINDA AŞIRI DUYARLILIK ÖLÇÜMÜ (BRONKOPROVOKASYON) TESTİ RIZA BELGESİ

HD.GH.RB.10 AKCİĞER ZARINDAN SIVI BOŞALTILMASI (PLEVRAL KATETERİZASYON) VE/VEYA AKCİĞER ZARI YAPIŞTIRMA (PLÖRODEZİS) RIZA BELGESİ

HD.GH.RB.11 AKCİĞER REHABİLİTASYONU İÇİN HASTA BİLGİLENDİRME VE RIZA BELGESİ


6.KARDİYOLOJİ

HD.KD.RB.01 ATRİYAL DEFEKT KAPATILMASI RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.02 İMPLANTE EDİLEBİLEN KARDİYAK DEFİBRİLATÖR RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.03 KORONER ANJİYOGRAFİ RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.04 TRANSÖZOFAGEAL (YEMEK BORUSU YOLUYLA) EKOKARDİYOGRAFİ RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.05 ELEKTRİKSEL KARDİYOVERSİYON İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.06 ELEKTROFiZYOLOJiK ÇALIŞMA RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.07 KALICI KALP PİLİ RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.08 MİTRAL BALON VALVÜLOPLASTİ RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.09 PERİKARDİYOSENTEZ RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.10 PERKUTAN KORONER GİRİŞİMLER (KORONER BALON VE STENT TEDAVİSİ) RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.11 KARDİYAK RESENKRONİZASYON TEDAVİSİ AMAÇLI KALICI PİL TAKILMASI  RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.12 TIBBİ TEDAVİ RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.13 TRANSKATETER AORT KAPAK REPLASMANI RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.14 KARDİYAK RESENKRONİZASYON TEDAVİSİ AMAÇLI KALICI PİL TAKILMASI RIZA BELGESİ

HD.KD.RB.15 GEÇİCİ KALP PİLİ iÇiN  HASTA BİLGİLENDİRME VE  ONAM (RIZA) BELGESİ

HD.KD.RB.16 EFORLU EKG  RIZA BELGESİ

7.ÇOCUK HASTALIKLARI

HD.ÇH.RB.01 KAPALI BÖBREK BİYOPSİSİ BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.02 ÇOCUK HASTALIKLARI HASTA RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.03 KARACİĞERDEN PARÇA ALIM (BİYOPSİ) RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.04 ÜST SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.05 ALT SİNDİRİM SİSTEMİ ENDOSKOPİSİ RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.06 KARDİYOLOJİ TRANSÖZOFAGEAL (YEMEK BORUSU YOLUYLA) EKOKARDİYOGRAFİ RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.07 PATENT DUKTUS ARTERİYOZUS’UN TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.08 PULMONER/AORT BALON VALVÜLOPLASTİ (PULMONER/AORT KAPAĞINI BALON İLE GENİŞLETME) RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.09 ATRİYAL SEPTAL DEFEKT / PATENT FORAMEN OVALE TRANSKATETER YÖNTEMLE KAPATILMASI RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.10 KALP KATETERİZASYONU VE ANJİYOGRAFİSİ RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.11 FLEKSİBL VİDEO BRONKOSKOPİ RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.12 PARASENTEZ İŞLEMİ RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.13 ALL TEDAVİSİ RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.14 AML TEDAVİSİ RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.15 KEMİK İLİĞİ ASPİRASYONU/BİYOPSİSİ RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.16 KEMOTERAPİ UYGULAMA RIZA BELGESİ

HD.ÇH.RB.17 AYDINLATILMIŞ ÇOCUK HASTA RIZA BELGESİ

8.GÖZ

HD.GOZ.RB.01 STEROİD (GÖZİÇİ/SUBTENON) ENJEKSİYONU İŞLEMİ RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.02 DAKRİOSİSTORİNOSTOMİ AMELİYATLARI İÇİN RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.03 EVİSERASYON-ENÜKLEASYON (Göz Küresinin Alınması)  AMELİYATLARI İÇİN RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.04 GLOKOM CERRAHİSİ İÇİN RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.05 GÖZ İÇİ ENJEKSİYONU İŞLEMİ İÇİN RIZA BELGESİ 

HD.GOZ.RB.06 KAPAK AMELİYATLARI İÇİN RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.07 KATARAKT AMELİYATI (Fakoemülsifikasyon) RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.08 KOMBİNE KATARAKT-GLOKOM AMELİYATI RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.09 KORNEA NAKLİ (Keratoplasti) AMELİYATI İÇİN RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.10 KORNEAL/KORNEOSKLERAL SÜTÜR ALINMASI İÇİN RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.11 PERİFERİK İRİDEKTOMİ AMELİYATI RIZA BELGESİ 

HD.GOZ.RB.12 PARS PLANA VİTREKTOMİ AMELİYATI RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.13 PTERİJİUM CERRAHİSİ RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.14 KLASİK DEKOLMAN AMELİYATI RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.15 SİLİKON ALINMASI ve BİRLİKTE YAPILABİLECEK KATARAKT AMELİYATLARI RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.16 ŞAŞILIK AMELİYATLARI RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.17 TARSORAFİ (Kapakların Dikilmesi) AMELİYATI RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.18 YAĞ LAZER İRİDOTOMİ RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.19 YAĞ LAZER KAPSÜLOTOMİ RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.20 LASER TRABEKÜLOPLASTİ / İRİDOPLASTİ RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.21 RETİNA LASER FOTOKOAGULASYONU RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.22 TIBBİ VE CERRAHİ MÜDAHALELER RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.23 PREMATÜRİTE RETİNOPATİSİ TEDAVİSİ LASER FOTOKOAGÜLASYON RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.24 PREMATÜRE RETİNOPATİSİ AİLE RIZA BELGESİ

HD.GOZ.RB.25 FUNDUS FLORESEİN ANJİOGRAFİ AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ 

9. TRANSFÜZYON HİZMETLERİ

10. YOĞUN BAKIM

11. ÇOCUK YOĞUN BAKIM

12. GENETİK

13. DAHİLİYE

13. UYKU

14. HASTA DENEYİMİ

15. RADYOLOJİ

6. ACİL DURUM ve AFET YÖNETİMİ

Content 6

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik